Business & Society Belgium publiceert Praktijkgids duurzaamheidsverslaggeving

Source: Business & Society Belgi, 22 May 2008

Business & Society Belgium heeft de Praktijkgids duurzaamheidsverslaggeving gepubliceerd.
Transparantie tegenover stakeholders is een onomstotelijke en onomstreden pijler van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De middelen en de omvang van deze transparantie staan tegenwoordig nog wel ter discussie. Business & Society Belgium heeft besloten om het vrijwillige karakter van de keuze voor deze transparantie-initiatieven te ondersteunen, maar ongeacht het gekozen middel lijkt het ons essentieel om de relevantie, samenhang en betrouwbaarheid ervan te garanderen. Vanuit die gedachte hebben wij in april 2007 een werkgroep, bestaande uit vijftien bij ons netwerk aangesloten ondernemingen, opgericht om de kwaliteit van duurzaamheidsverslagen te bestuderen. De bevindingen van deze vergaderingen resulteren nu in de publicatie van een praktische gids over duurzaamheidsverslaggeving.

Deze gids wil enerzijds de aandacht vestigen op de laatste ontwikkelingen rond niet-financiële verslagen om aan de nieuwe verwachtingen van de stakeholders te voldoen en anderzijds op de hulpmiddelen en bestaande ervaringen die kunnen helpen bij het opstellen van een duidelijk en relevant verslag. We hebben ons hiervoor gebaseerd op de activiteiten van de werkgroep, op de laatste onderzoeken hieromtrent op internationaal niveau en natuurlijk op de voorbeelden van onlangs gepubliceerde verslagen.

Download de praktijkgids (pdf)