Delhaize Groep wint prijs voor beste duurzaamheidsverslag

Source: Delhaize Groep, 25 November 2011

Het Belgisch Instituut van Bedrijfsrevisoren, Business and Society, een vereniging die bedrijven samenbrengt rond maatschappelijk verantwoord ondernemen en Kauri, een netwerk van multi-stakeholders, steunen actief het uitgeven van duurzaamheidsverslagen in België. Vandaag heeft de onafhankelijke jury, samengesteld door deze drie organisaties, de jaarlijkse prijs voor het beste duurzame ontwikkelingsverslag toegekend. Delhaize Groep, de Belgische internationale voedingsdistributeur, wint de prijs in de categorie grote ondernemingen voor de tweede keer, voor haar `Corporate Responsibility Progress Report 2010′. De Groep had ook deze prijs in de wacht gesleept voor zijn 2008 verslag.
Corporate Responsibility drukt in de eerste plaats uit wie Delhaize Groep is en hoe ze zaken wil doen. Het is één van de drie pijlers van de groepsstrategie, het New Game Plan, naast Groei en Efficiëntie. Deze geïntegreerde strategie ondersteunt de economische prestaties van de groep terwijl er aan een meer duurzame manier van ondernemen wordt gewerkt.

Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep:
"In 2008 hebben we een Corporate Responsibility (CR)-strategie op groepsniveau ontwikkeld, gericht op zes domeinen: gezonde voeding, voedselveiligheid, verantwoorde bevoorrading, gezondheid en welzijn van de medewerkers, ontwikkeling van medewerkers en klimaatverandering. De vooruitgang die we maken in deze zes domeinen doorheen onze Groep maakt ons een sterkere onderneming. Het gaat van een meer verantwoorde bevoorrading tot het opbouwen van een sterker personeelsbestand, het verlagen van de uitstoot van onze activiteiten en het inspelen op klantenbehoeften. In het kader van gezonde voeding heeft Delhaize België in 2010 bijvoorbeeld bijna 2.000 huismerkproducten geherformuleerd door tonnen zout, suiker en vet te elimineren, terwijl we in het kader van productbevoorrading grote stappen hebben gezet naar het verwezenlijken van een duurzaam beleid voor vis en zeevruchten in al onze operationele ondernemingen.
Onze groepswijde strategie evolueert om tegemoet te komen aan de verwachtingen van onze belanghebbenden die hebben gewezen op de nood aan een bredere aanpak van voedselveiligheid, bronnenschaarste en een duurzame vraag. In 2012 zullen we een nieuwe, ambitieuze CR-strategie en bijbehorend plan lanceren om onze ambitie voor 2020 te ondersteunen. Deze tweede erkenning van de jury zien we als een aanmoediging om onze inspanningen verder te zetten."

Het verslag van 2010 is het eerste duurzaamheidsverslag van Delhaize Groep dat enkel online werd uitgegeven en waarvan geen papieren versie beschikbaar is. Dankzij het online rapporteren kunnen we een beknopt overzicht bieden van alle duurzaamheidsprestaties die de groep leverde over het ganse jaar. Er wordt enkel verslag uitgebracht over de duurzaamheidskwesties inzake materialiteit die het belangrijkst zijn voor Delhaize Groep. De links die aanwezig zijn doorheen het hele verslag, bieden de lezer de mogelijkheid toegang te krijgen tot meer gedetailleerde en technische informatie. Met deze benadering van CR-verslaggeving wil Dehaize Groep op een innovatieve manier omgaan met de veelvuldige en complexe informatie.

De jury benadrukte het duidelijke beeld dat het verslag geeft van de meest relevante belangen voor de onderneming en haar stakeholders. Het feit dat dit het eerste verslag is waar de groep begonnen is met de certificering van haar indicatoren, in het kader van het uitvoeren van haar "quality data plan", was ook van groot belang.