Eumedion en VBA steunen voorstel Europese Commissie voor meer MVO-informatie in jaarverslagen

Source: Eumedion, 23 May 2013

Eumedion en de VBA-Beroepsvereniging voor Beleggingsdeskundigen steunen het voorstel van de Europese Commissie om grote Europese beursgenoteerde ondernemingen te dwingen meer informatie te publiceren over hun beleid op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Eumedion en de VBA schrijven dit in een vandaag verzonden brief aan de minister van Veiligheid en Justitie.
Volgens Eumedion en de VBA biedt het richtlijnvoorstel voor gebruikers van jaarverslagen handvatten om een beter beeld te krijgen van de lange termijnstrategie, het beleid en het risicoprofiel van een onderneming. Dit is voor beleggers cruciale informatie om een onderneming goed te kunnen analyseren en om op basis van die analyse een beleggingsbeslissing te nemen. De organisaties wijzen er verder op dat de MVO-informatie die ondernemingen op grond van het richtlijnvoorstel moeten publiceren voor institutionele beleggers van belang is om invulling te geven aan hun eigen beleid inzake verantwoord beleggen. Eumedion en de VBA merken tegelijkertijd op dat het richtlijnvoorstel niet meer dan een volgende stap is op weg naar ‘geïntegreerde verslaggeving’, waarvoor het internationale conceptraamwerk kort geleden door de International Integrated Reporting Council (IIRC) is gepubliceerd. Eumedion en de VBA hopen dat de minister zich inzet voor een spoedige overeenstemming over de richtlijntekst door de Europese instituties.

Download de brief (pdf)
Download het EU voorstel (engels, pdf)