GRI en ISO publiceren linkage document over MVO

Source: NEN, 14 February 2014

Global Reporting Initiative (GRI) en ISO hebben samen een document opgesteld waarin de relatie tussen GRI G4 en ISO 26000 wordt toegelicht. Zowel GRI als ISO geven organisaties handvatten voor MVO. GRI G4 geeft internationale richtlijnen voor het opstellen van een maatschappelijk jaarverslag – G4 is de vierde serie van deze richtlijnen, welke in juni 2013 is gepubliceerd. ISO 26000 is de internationale richtlijn voor MVO en geeft organisaties handvatten voor de wat en hoe van MVO. Het document dat samen door GRI en ISO is opgesteld heeft als titel: "How to use the GRI G4 Guidelines and ISO 26000 in conjunction". Ook wel het ‘linkage document’.
Het document geeft duidelijk de verbanden aan tussen:

materialiteit uit GRI G4 en relevantie & significantie uit ISO 26000;
het boundary protocol uit GRI G4 en de ‘sphere of influence’ (invloedssfeer) uit ISO 26000.
Het document beschouwt nu ook de verbinding vanuit beide kanten. Hiervoor zijn twee tabellen opgesteld:

Tabel 1 (vanuit GRI gezien) waarin voor alle GRI G4 indicatoren verwezen wordt naar de ISO 26000 onderwerpen (issues) en relevante paragrafen.
Tabel 2 (vanuit ISO gezien) is nieuw en geeft de relatie weer tussen de ISO 26000 paragrafen en de GRI G4 indicatoren en paragrafen.

Download het document