MVO Transparantiebenchmark 2014 van start

Source: Rijksoverheid, 20 May 2014

De jaarlijkse ronde voor de MVO Transparantiebenchmark van het Ministerie van EZ is weer van start gegaan. De doelgroep van de Transparantiebenchmark blijft hetzelfde in 2014, namelijk de circa 500 grootste bedrijven van Nederland.
Naar aanleiding van de conclusies van de evaluatie wordt er wel een tweetal wijzigingen doorgevoerd in de doelgroep. Dochterbedrijven waarvan het moederbedrijf een geconsolideerd verslag uitbrengt dat voldoet aan de criteria van de Transparantiebenchmark worden uitgezonderd. Deze zullen apart worden vermeld. Dit is in lijn met het Europese wetgevend voorstel, waarin dochterondernemingen waarvan het moederbedrijf een niet-financiële verklaring heeft opgenomen in het jaarverslag worden uitgezonderd. Uit de evaluatie bleek dat de Transparantiebenchmark niet het meest geschikte instrument is om het mkb te stimuleren tot meer transparantie en MVO.

Daarom wordt afscheid genomen van het mkb in de Transparantiebenchmark. Ander MVO-beleid, dat is gericht op het ondersteunen en stimuleren van het mkb, wordt uiteraard voortgezet. De verwachting is dat bovengenoemde aanpassingen ervoor zullen zorgen dat de Transparantiebenchmark voor verdere en betere transparantie in verslaglegging zal zorgen bij de circa 500 grootste bedrijven in Nederland.