VNO-NCW: initiatief Koenders en Rabbae onnodig

Source: VNO-NCW, 20 July 2001

Onnodig en ongewenst. Dat vindt de ondernemingsorganisatie VNO-NCW van het initiatief van Tweede-Kamerleden Koenders (PvdA) en Rabbae (GroenLinks) om ondernemingen te laten rapporteren over de maatschappelijke aspecten van hun internationale activiteiten. VNO-NCW is voorstander van transparantie over ondernemen in binnen en buitenland. Communicatie met stakeholders is een wezenlijk onderdeel van maatschappelijk ondernemen. Bedrijven zijn volop bezig dit te ontwikkelen. Internationaal is hier een kader voor ontwikkeld: de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. VNO-NCW ondersteunt deze richtlijnen.
De initiatiefnemers roeien met hun voorstel volledig tegen de stroom in. Kabinet en werkgevers en werknemers (in een unaniem SER-advies) zien niets in wettelijke maatregelen. De Raad voor de Jaarverslaggeving onderzoekt en formuleert thans een geschikt kader voor maatschappelijke verslaggeving. Uitgangspunt daarbij is vrijwilligheid en eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. Bedrijven ontwikkelen al vele initiatieven op dit gebied. Het is daarom onbegrijpelijk dat deze Kamerleden nu pleiten voor wettelijke maatregelen.

De Sociaal Economische Raad concludeerde afgelopen december in het advies "Winst van Waarden" dat een uitbreiding van de reeds bestaande wettelijke rapportageverplichtingen thans ongewenst is. Het kabinet deelt de visie van de SER en erkent dat bedrijven al goede ervaringen opdoen met het ontwikkelen van methoden voor maatschappelijke verslaggeving en dat er ruimte moet zijn om deze uit te laten kristalliseren. In de adviesaanvraag aan de Raad voor de Jaarverslaggeving wordt uitdrukkelijk gesteld dat het bij maatschappelijk ondernemen gaat om normen en waarden die niet van bovenaf kunnen worden opgelegd, maar die binnen de onderneming breed gedragen moeten worden.

Koenders en Rabbea slaan de plank volledig mis. Het voorstel is contraproductief in het licht van de vele initiatieven die ondernemingen op dit moment ontwikkelen. VNO-NCW steunt de door SER en kabinet ingeslagen weg om het eigen initiatief van bedrijven te stimuleren.