The Co-operative Bank ontvangt Europese prijs voor het beste maatschappelijk jaarverslag

Source: NIVRA, 11 April 2003

Vandaag reikt Piet Hoogendoorn, voorzitter van het Koninklijk NIVRA, de European Sustainability Award uit aan The Co-operative Bank uit het Verenigd Koninkrijk. De bank ontvangt deze prijs vooral vanwege de wijze waarop alle relevante stakeholders in het maatschappelijk jaarverslag worden geïdentificeerd en voorzien van informatie. Daarnaast gaat het verslag zowel in op de directe als ook op de indirecte gevolgen van de bedrijfsvoering en is het zeer volledig.
De Sustainability Awards zijn 7 jaar geleden ingesteld door een samenwerkingsverband van Europese accountantsberoepsorganisaties met het doel de ontwikkeling van de maatschappelijke verslaggeving te bevorderen. Op dit moment participeren 16 Europese landen. De genomineerden zijn de prijswinnaars in de participerende landen. De prijsuitreiking rouleert onder de participerende beroepsorganisaties en wordt dit jaar georganiseerd door het Koninklijk NIVRA. Door middel van de prijsuitreiking wordt inzicht gegeven in ‘best practices’ op het gebied van milieu- en maatschappelijke verslaggeving binnen Europa.

De prijs voor het beste milieu jaarverslag wordt uitgereikt aan SCA uit Zweden, een onderneming die verpakkingsmaterialen en papierproducten produceert. De prijs wordt toegekend vanwege de overzichtelijkheid en volledigheid van het verslag. Daarnaast worden prijzen toegekend aan het beste maatschappelijk verslag binnen het MKB en het beste eerste maatschappelijk verslag aan respectievelijk Neumarkter Lammsbräu in Duitsland en de Canary Warf Group uit het Verenigd Koninkrijk.

In het juryrapport gaat de jury in op de algemene ontwikkeling van de maatschappelijke verslaggeving. De jury doet daarin aanbevelingen voor verbetering. In veel gevallen kan de volledigheid van de verslagen worden verbeterd, want door onvolledigheid geven sommige verslagen een vertekend beeld van de werkelijkheid. Ook zouden groepen van stakeholders actief betrokken moeten worden bij de totstandkoming van maatschappelijke verslaggeving. En tenslotte moet er een betere balans komen tussen de onderwerpen waarover wordt gerapporteerd. De verslaggeving is in veel gevallen voornamelijk gericht op milieuaspecten, de informatie over economische gevolgen van de bedrijfsvoering en het mensenrechtenaspect zijn in veel gevallen nog onderbelicht.

Download het juryrapport (pdf)