Daimler Chrysler presenteert milieurapport 2004

Source: AutoZine, 24 June 2004

DaimlerChrysler heeft het afgelopen jaar ca. 1,8 miljard euro geinvesteerd in de bescherming van het milieu. Dit blijkt uit het milieujaarverslag dat de onderneming in Berlijn heeft gepresenteerd. Het grootste deel van dit bedrag werd besteed aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van alternatieve aandrijfsystemen, brandstoffen zoals waterstof en aardgas en nieuwe motoren met een lager verbruik en geringere emissies.
"Duurzame mobiliteit kent vele facetten", zegt prof. Herbert Kohler, Chief Environmental Officer van DaimlerChrysler AG. "Een daarvan is een efficienter energiegebruik en daardoor verminderde uitstoot van uitlaatgassen door auto’s, bijvoorbeeld door verbeterde verbrandingsmotoren, synthetische en biogene brandstoffen, hybrideconcepten en de brandstofcel".

Mercedes-Benz biedt sinds afgelopen najaar als eerste producent ter wereld dieselauto’s met roetfilters aan, die niet alleen zonder toevoegingen werken, maar ook voldoen aan de EU4-richtlijn voor uitlaatgasemissies ten aanzien van stikstofoxide (NOx). Deze techniek is voor de nieuwe A-Klasse, alsmede de C-, E- en S-Klasse met vier resp. zes cilinder CDI-dieselmotoren leverbaar.

DaimlerChrysler heeft zich in het afgelopen jaar ook intensief toegelegd op de verdere ontwikkeling van de brandstofceltechnologie. Inmiddels rijden 30 brandstofcelbussen door tien grote steden in Europa, waaronder 3 bussen in Amsterdam. In de Verenigde Staten levert UPS zijn pakketten af met door waterstof aangedreven Sprinters, in Tokyo rijden de medewerkers van Tokyo Gas Co. en Bridgestone Corp. met brandstofcelauto’s. Voorafgaand aan de marktintroductie van deze nieuwe technologie worden sinds dit jaar 60 Mercedes-Benz A-Klasse ‘F-Cells’ twee jaar lang door klanten in Japan, Duitsland, Singapore en de Verenigde Staten getest.

Bovendien verwacht DaimlerChrysler veel van de toepassing van organische grondstoffen. De ervaringen uit het Poema-project in Brazilie op het gebied van duurzaamheid worden samen met partners overal ter wereld ook in andere regio’s toegepast. Op de Filippijnen worden in het kader van herbebossingsprogrammas door boeren Abaca-struiken aangeplant, waarvan de vezels gebruikt kunnen gaan worden voor de fabricage van auto-onderdelen. Het is de bedoeling dat in India biodiesel gewonnen gaat worden uit de Jatropha-noot. Het verbouwen van deze noot schept arbeidsplaatsen en kan ertoe bijdragen dat de uitstoot van CO2 door auto’s wordt verminderd.

In het Automotive Research and Development Center (ARDC) in het Canadese Windsor werken onderzoekers van DaimlerChrysler en de universiteit van Windsor samen om het hergebruik van metalen en kunststoffen te verbeteren. Voorts worden de lakwerkprocessen dusdanig geoptimaliseerd dat ook hier emissies en afval gereduceerd worden, hetgeen tegelijkertijd tot kostenbesparingen zal leiden en de recyclebaarheid van autos zal verbeteren.

Het milieujaarverslag van DaimlerChrysler conformeert zich dit jaar voor het eerst aan de wereldwijde richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Doel hiervan is, de gegevens uitvoeriger, transparanter en duidelijker weer te geven. Een goed voorbeeld hiervan is het uitgebreide deel "Facts and Figures", dat zowel op internet als op CD-ROM beschikbaar is. Ongewijzigd is het concept van de DaimlerChrysler milieubalans in de vorm van een magazine. Net als vorig jaar hebben journalisten actuele thema’s onderzocht en in reportages vastgelegd – van nieuwe recyclingmethodes tot alternatieve aandrijvingen en eco-balansen van nieuwe autotypen.