European Sustainability Reporting Association (ESRA) lanceert reporting project

Source: ESRA, 30 March 2007

Deze maand lanceert de European Sustainability Reporting Association (ESRA) het nieuw gevormde ESRA – (voorheen European Sustainability Reporting Awards) – reporting project.
Helle Bank Jørgensen, Voorzitter van ESRA, verklaart: “De lancering is zeer geschikt daar meer en meer bedrijven onthullen hoe ze zich kunnen richten naar de stijgende vraag van stakeholders om op verantwoordelijke wijze te handelen en hun activiteiten op een transparante wijze uit te oefenen, door het gebruikmaken van milieuverslagen die hun sociale en milieuregels en prestaties schetsen.”

Dit nieuwe, boeiende ESRA project heeft ten doel milieuverslaggeving in Europa te verbeteren. Elke Europese deelnemer (allen toegewijde milieu-experten) levert een samenvatting van de respectievelijke ontwikkeling van de verslaggeving in zijn land. Deze verslagen, samen met de voornaamste regionale statistieken geleverd door Corporate Register, werden vandaag gelanceerd op de nieuwe ESRA website – www.sustainabilityreporting.eu.

Robert Strauss, Afdelingshoofd DG Werkgelegenheid van de Europese Commissie duidt aan: “Dit is een bijzonder nuttig project, gezien het een informatiebron vertegenwoordigt voor elkeen die informatie wenst over Europese milieurapportering. Het leidt tot een verbetering van de prestaties en laat landen en individuele verslaggevers toe hun prestaties te vergelijken met andere verslaggevende regio’s en kennis te maken met mogelijk nieuwe ervaringsmethoden en trends die in hun eigen verslaggeving kunnen worden geïmplementeerd.”

Deelnemende landen in dit pilootjaar zijn UK, Frankrijk, Portugal, Zwitserland, België, Rusland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Ierland, Italië, Nederland en Zweden, samen met een bijdrage van Robert Strauss die de globale situatie in Europa beschrijft. Er zijn plannen om andere Europese landen uit te nodigen om deel te nemen in het 2007 project.

Olivier Costa, die België vertegenwoordigt in ESRA, vermeldt dat “Deze rapporten over de situatie in verschillende Europese landen zullen nuttig zijn voor bedrijven, overheden en certificeringverstrekkers zoals de bedrijfsrevisoren om duurzaam ondernemen verslaggeving tegenover andere landen te kunnen beoordelen, bijvoorbeeld, er is een duidelijke trend naar geïntegreerde financiële en milieuverslaggeving om niveaus af te wisselen voor elk land. In België is de trend meer en meer om sociale en milieugegevens boven op de financiële gegevens in het jaarverslag te vermelden. SRI analisten kunnen de website ook raadplegen om een globaal beeld te krijgen van welke Europese landen zich op de voorgrond plaatsen in het veld van milieuverslaggeving.”