FEE: rapport over maatschappelijke verslaggeving

Source: Nivra, 6 February 2003

FEE publiceert vandaag een rapport over maatschappelijke verlaggeving, Benefits of Sustainability Assurance. Hierin wordt benadrukt dat het verschaffen van zekerheid met betrekking tot maatschappelijke verslaggeving in de toekomst essentieel is om de geloofwaardigheid te bewaren.

Het huidige vrijwillige karakter van de rapporten leidt ertoe dat zij enorm verschillen in omvang en inhoud. Dit kan leiden tot misleidende informatie.

Daarom roept de FEE ondernemingen die een maatschappelijk verslag publiceren op om tevens onafhankelijke zekerheid te krijgen over het rapport.
Daarnaast bestaat er verwarring over het niveau van zekerheid dat wordt afgegeven. Stakeholders moeten adequaat worden geïnformeerd over de gebruikte methode voor het assurance engagement om te voorkomen dat er een verwachtingskloof wordt gecreëerd. Als er sprake is van geloofwaardige zekerheid dan zal de onafhankelijke assurance provider meestal moeten werken in een multidisciplinair team, gezien het brede karakter van de assurance taak.

Download the report (pdf)