Corporate Governance verslaat MVO"

Source: FinancialsOnly, 9 March 2004

Voor de gemiddelde belegger is corporate governance een veel belangrijker thema dan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
Optieregelingen voor topbestuurders, de benoeming van commissarissen en het stemrecht van aandeelhouders wegen in de beleggingsstrategie veel zwaarder mee dan het beleid van een onderneming met betrekking tot bijvoorbeeld kinderarbeid, discriminatie en mensenrechten. De doorsnee belegger blijkt een tamelijk beperkte interesse te hebben voor thema’s op het gebied van MVO.

Dat blijkt uit het onderzoek Corporate Shareholder Engagement dat EIBE – het instituut van Universiteit Nyenrode op het terrein van Verantwoord Ondernemen – heeft uitgevoerd onder de investor relations managers van 21 van de 25 AEX-fondsen en een elftal Midkap-ondernemingen. De respondenten werd gevraagd naar hun pro-actieve en re-actieve informatievoorziening richting beleggers. Ook werd gemeten hoe verschillende categorieën beleggers in de ogen van de ondernemingen met MVO en corporate governance omgaan.

Op het gebied van corporate governance blijkt met name de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) actief om informatie van ondernemingen te vragen. Op het gebied van MVO zijn met name buitenlandse investeerders en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) actief. Grote beleggers als pensioenfondsen blijken op het terrein van MVO in veel mindere mate een actieve rol te spelen. Van de ondervraagde investor relations managers betwijfelt een aanzienlijk deel van de respondenten (31 procent) of MVO in de toekomst voor beleggers een belangrijker rol gaat spelen.

Download het volledige onderzoeksrapport (pdf)