Global Reporting Initiative werkt aan duurzaamheidverslag-geving voedselverwerkende industrie

Source: Food Holland, 22 February 2008

Het Global Reporting Initiative (GRI) brengt wereldwijde richtlijnen uit over de inhoud van een duurzaamheidverslag. De komende twee jaren wordt door een groep, die voor de helft bestaat uit bedrijven (o.a. Nestlé) en voor de helft uit belangengroepen (o.a. het Wereld Natuurfonds), richtlijnen opgesteld voor de voedselverwerkende industrie. Het LEI, dat in de afgelopen 10 jaar veel expertise heeft opgedaan in het meten van duurzaamheidprestaties, is gevraagd het proces te begeleiden.
Bedrijven worden steeds meer aangesproken op hun maatschappelijke rol. Naast het creëren van winst en werkgelegenheid wordt van bedrijven ook verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid nemen op milieu en sociaal gebied. Veel bedrijven brengen daarom duurzaamheidverslagen uit waarin ze rapporteren over de effecten van hun bedrijf op de maatschappij.

Het GRI brengt wereldwijde richtlijnen uit over de inhoud van een dergelijk verslag. Op die manier wordt verzekerd dat de relevante onderwerpen in het verslag aan de orde komen en de verslagen beter vergelijkbaar zijn. Naast de algemene richtlijnen zijn er ook aanvullende richtlijnen die specifiek voor een bepaalde sector gelden.